Một số thuật ngữ chuyên ngành Y Dược

Y học là chuyên ngành có nhiều thuật ngữ khó hiểu và khó viết nhất đặc biệt là khi dịch ra tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn biết thêm một số thuật ngữ chuyên ngành y dược phục vụ cho công tác dịch thuật của mình.

六味地黄丸

Liù wèi dì huáng wán

Lục vị địa hoàng hoàn

金匮肾气丸

Jīn guì shèn qì wán

Kim quỹ thận khí hoàn

知柏地黄丸

Zhī bǎi dì huáng wán

Tri bá địa hoàng hoàn

逍遥丸

Xiāo yáo wán

Tiêu dao hoàn

乌鸡白凤丸

Wū jī bái fèng wán

Ô kê bạch phượng hoàn

补中益气丸

Bǔ zhōng yì qì wán

Bổ trung ích khí hoàn

固元膏

Gù yuán gāo

Cố nguyên cao

归脾丸

Guī pí wán

Quy tì hoàn

安宫牛黄丸

Ān gōng niú huáng wán

An cung ngưu hoàng hoàn

桂附地黄丸

Guì fù dì huáng wán

Quế phụ địa hoàng hoàn

牛黄解毒片

Niú huáng jiě dú piàn

Ngưu hoàng giải độc phiến

龙胆泻肝丸

Lóng dǎn xiè gān wán

Long đởm tả can hoàn

三金片

Sān jīn piàn

Tam kim phiến

五子衍宗丸

Wǔ zi yǎn zōng wán

Ngũ tử diễn tông hoàn

金水宝胶囊

Jīn shuǐ bǎo jiāo náng

Kim thủy bảo giao nang

附子理中丸

Fù zǐ lǐ zhōng wán

Phụ tử lý trung hoàn

杞菊地黄丸

Qǐ jú dì huáng wán

Kỷ cúc địa hoàng hoàn

藿香正气水

Huò xiāng zhèng qì shuǐ

Hoắc hương chính khí thủy

人参健脾丸

Rén shēn jiàn pí wán

Nhân sâm kiện tì hoàn

复方丹参滴丸

Fù fāng dān shēn dī wán

Phục phương đan sâm tích hoàn

香砂养胃丸

Xiāng shā yǎng wèi wán

Hương sa dưỡng vị hoàn

益母草颗粒

Yì mǔ cǎo kē lì

Ích mẫu thảo khỏa lạp

安神补脑液

Ān shén bǔ nǎo yè

An thần bổ não dịch

王氏保赤丸

Wáng shì bǎo chì wán

Vương thị bảo xích hoàn

人参归脾丸

Rén shēn guī pí wán

Nhân sâm quy tì hoàn

防风通圣丸

Fáng fēng tōng shèng wán

Phòng phong thông thánh hoàn

金鸡胶囊

Jīn jī jiāo náng

Kim kê giao nang

康复新液

Kāng fù xīn yè

Khang phục tân dịch

左归丸

Zuǒ guī wán

Tả quy hoàn

保和丸

Bǎo hé wán

Bảo hòa hoàn

桂枝茯苓丸

Guì zhī fú líng wán

Quế chi phục linh hoàn

风油精

Fēng yóu jīng

Phong du tinh

保济丸

Bǎo jì wán

Bảo tễ hoàn

甘草片

Gān cǎo piàn

Cam thảo phiến

洁尔阴

Jié ěr yīn

Khiết nhĩ âm

补脾益肠丸

Bǔ pí yì cháng wán

Bổ tì ích tràng hoàn

十全大补丸

Shí quán dà bǔ wán

Thập toàn đại bổ hoàn

益母草膏

Yì mǔ cǎo gāo

Ích mẫu thảo cao

养血生发胶囊

Yǎng xuè shēng fa jiāo náng

Dưỡng huyết sinh phát giao nang

气血和胶囊

Qì xuè hé jiāo náng

Khí huyết hòa giao nang

连花清瘟胶囊

Lián huā qīng wēn jiāo náng

Liên hoa thanh ôn giao nang

黄连上清片

Huáng lián shàng qīng piàn

Hoàng liên thượng thanh phiến

云南白药胶囊

Yún Nán bái yào jiāo náng

Vân Nam bạch dược giao nang

银花泌炎灵片

Yín huā bì yán líng piàn

Ngân hoa tất viêm linh phiến

柏子养心丸

Bǎi zi yǎng xīn wán

Bách tử dưỡng tâm hoàn

正天丸

Zhèng tiān wán

Chính thiên hoàn

蒲地蓝消炎口服液

Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch

消炎利胆片

Xiāo yán lì dǎn piàn

Tiêu viêm lợi đảm phiến

清开灵

Qīng kāi líng

Thanh khai linh

银杏叶片

Yín xìng yè piàn

Ngân hạnh diệp phiến

天王补心丹

Tiān wáng bǔ xīn dān

Thiên vương bổ tâm đan

乌灵胶囊

Wū líng jiāo náng

Ô linh giao nang

复方甘草片

Fù fāng gān cǎo piàn

Phục phương cam thảo phiến

丹参片

Dān shēn piàn

Đan sâm phiến

十滴水

Shí dī shuǐ

Thập trích thủy

木香顺气丸

Mù xiāng shùn qì wán

Mộc hương thuận khí hoàn

复方黄连素片

Fù fāng huáng lián sù piàn

Phục phương hoàng liên tố phiến

麦味地黄丸

Mài wèi dì huáng wán

Mạch vị địa hoàng hoàn

丹栀逍遥散

Dān zhī xiāo yáo sàn

Đan chi tiêu dao tán

天王补心丸

Tiān wáng bǔ xīn wán

Thiên vương bổ tâm hoàn

消糜栓

Xiāo mí shuān

Tiêu mi xuyên

牛黄解毒丸

Niú huáng jiě dú wán

Ngưu hoàng giải độc hoàn

丹栀逍遥丸

Dān zhī xiāo yáo wán

Đan chi tiêu dao hoàn

麝香保心丸

Shè xiāng bǎo xīn wán

Xạ hương bảo tâm hoàn

艾附暖宫丸

Ài fù nuǎn gōng wán

Ngải phụ noãn cung hoàn

前列舒乐胶囊

Qián liè shū lè jiāo náng

Tiền liệt thư lạc giao nang

四神丸

Sì shén wán

Tứ thần hoàn

香砂六君丸

Xiāng shā liù jūn wán

Hương sa lục quân hoàn

板蓝根冲剂

Bǎn lán gēn chōng jì

Bản lam căn xung tễ

黄皮肤中药乳膏

Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao

藿香正气胶囊

Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

Hoắc hương chính khí giao nang

海狗丸

Hǎi gǒu wán

Hải cẩu hoàn

八珍益母丸

Bā zhēn yì mǔ wán

Bát trân ích mẫu hoàn

牛黄清心丸

Niú huáng qīng xīn wán

Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

定坤丹

Dìng kūn dān

Định khôn đan

清开灵颗粒

Qīng kāi líng kē lì

Thanh khai linh khỏa lạp

京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏

Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao

Quay phim quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cho thuê MC cho doanh nghiệp đang là một trong những xu hướng truyền thông được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để quảng bá sản phẩm đến cho người xem và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tìm hiểu dịch vụ thu âm quảng cáo cho doanh nghiệp để đọc lời quảng cáo cho những chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá.

华佗再造丸

Huà Tuó zài zào wán

Hoa Đà tái tạo hoàn