dịch tiếng nhật

Mẫu hợp đồng dịch thuật tham khảo cho dịch giả

translator.vn giới thiệu cho các dịch giả, nhất là các freelancer một ví dụ mẫu hợp đồng dịch thuật để tiện cho các bạn khi thực hiện những việc làm liên quan tới dịch thuật. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——- HỢP ĐỒNG DỊCH […]