tìm việc dịch thuật

Tự học dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệp

Tự học dịch thuật tiếng Anh một cách chuyên nghiệp như thế nào? Đã bao giờ bạn cảm thấy dịch thuật là một việc làm quá khó khăn và tưởng như ở ngoài khả năng của bạn? Có thể chỉ là bạn chưa làm đúng cách. 1, Đừng sợ hãi Sự e sợ luôn là […]

Mẫu hợp đồng dịch thuật tham khảo cho dịch giả

translator.vn giới thiệu cho các dịch giả, nhất là các freelancer một ví dụ mẫu hợp đồng dịch thuật để tiện cho các bạn khi thực hiện những việc làm liên quan tới dịch thuật. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——- HỢP ĐỒNG DỊCH […]